ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
 
"Διιπετές"
Το περιοδικό "Διιπετές" ιδρύθη ως ένα τριμηνιαίο περιοδικό στα τέλη του «1991» και έως σήμερα (Καλοκαίρι του «2001») έχει εκδώσει 39 εν συνόλω τεύχη (ISSN 1106-1695). Από το «1993» το «Διιπετές» (που το όνομα του σημαίνει «σταλθέν από τον Θεό Δία», «Διόσταλτο») λειτούργησε και ως πολιτιστική ομάδα, την οποία αργότερα διεδέχθη η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αιτναίος». Το περιοδικό προσφάτως επύκνωσε την κυκλοφορία του σε διμηνιαίο με ποσότητα εκδόσεως τα 2000 αντίτυπα. Η συνδρομή των 6 τευχών κοστίζει 6000 δρχ. τα δε εμβάσματα ή ταχυδρομικές επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του εκδότου (Κ. Κεχαγιάς). Για κάθε είδους επικοινωνία μπορείτε να γράφετε στην ταχυδρομική διεύθυνσή μας:
ΔΙΙΠΕΤΕΣ
Τ.Θ. 31047, GR-10035 Aθήναι
 
 
 
 
 
 
  
"DIIPETES" 
 
"Diipetes" was founded as a quarterly
 journal at the end of "1991". Until
 June "2001", 39 issues have been
 published (ISSN 1106-1695). 
 Since 1993, "Diipetes" has also been a
 cultural association (the name means
 "Sent by Zeus"). The journal, recently
 having turned bimonthly, has a
 circulation of  2000 copies and is entirely
 written in Greek, but we include FREE
 advertisements of foreign pagan, heathen 
and / or ethnic journals
 in order to make the other polytheistic
 traditions known to our readers (YOU are
 welcome to send your advertisement).
 An international subscription of 6 issues
 costs US$ 24 (or the equivalent in any
 EU currency, cheques payable to
 Costas Kehagias). 
 Send all correspondence to:
 
DIIPETES
PO Box 31047, GR-10035 Athens
Hellas (Greece). 
 
 Exchange publications or review copies
 of books must be alternatively sent to DIIPETES, PO Box 20037, GR-11810 Athens, Hellas (Greece) where stands an archive and a future documentation center.
 
 
Κάντε ΚΛΙΚ πάνω στο Bήμα της Πνυκός για να διαβάσετε ΟΛΑ τα 
περιεχόμενα των παλαιών τευχών μας
CLICK on the Pnyx Tribune below, to
read (in greek) ALL the contents
of our back issues
 
 
 
Το Βήμα της Πνυκός. Τhe Pnyx Tribune
 
 
 
 Επίσης Διαβάστε / ALSO READ :

1. Hellenism: What We Are, What We Stand For  (in english)  
2. Oρισμός του Πολυθεϊσμού (in greek)  
3. A Definition Of Polytheism (in english)  
4. Interview to ANTAIOS Journal (in french)  
5. "Dodekatheon" and Orthodox Christianity / "Δωδεκάθεον" Και Ορθοδοξία (in greek)  
6. Sallustius: On Gods and Cosmos(in english)  
7. Περί του ότι η λέξις ΑπατΕών εμπεριέχει το γράμμα Ε (in greek) 
8. Αντιστοιχία Πολιτευμάτων και Θρησκειών  (του Λουϊ Μενάρ, in greek) 
9. Λόγος και Διά-Λογος (in greek) 
10. Το "Περί Παιδείας" Έδικτο του Ιουλιανού (in greek) 
11. Σωκράτης. Ο πρώτος φιλόσοφος του Ζήν (in greek) 
12. Ταυτότητα, Απάτη και ΜΜΕ (in greek)  
13. Η δήθεν ανατολική προέλευση της Ελληνικής Φιλοσοφίας (in greek)   
14. Ο φιλόσοφος Επίκτητος και το "Εγχειρίδιόν" του (in greek)   
15. Ταυτότητα και Παράδοση (in greek)   
16. Η "Σιών της Αληθινής Πίστεως Α.Ε." και ο "Ησυχασμός" (in greek)   
17. Τα Πάτρια Ελληνικά Μηνολόγια (in greek) 
18. Ο οίκτος είναι απάνθρωπο συναίσθημα (in greek) 
19. Πορφύριος: Περί Αγαλμάτων (in greek) 
20. Το ΔΙΙΠΕΤΕΣ στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών (Ιούνιος 1998) (in greek) 
 
 
Ενισχύστε το ΔΙΙΠΕΤΕΣ, αγοράζοντας
το εκπληκτικό μπλουζάκι με τη Μέδουσα

 
Επισκεφθείτε τις πιό κάτω ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες:
You may also visit the following interesting sites:
 

 
World Congress
Of Ethnic Religions
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ


Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΡΑΣΣΙΑ
 
 
ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ


 
LINKS

Ψηφίστε υπέρ της ιστοσελίδας μας

κάνοντας "κλικ" πάνω στο εικονίδιο..
 

 
 . . ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ "ΔΙΙΠΕΤΟΥΣ"

 
 

 
Επικοινωνία: diipetes@otenet.gr
 
 

 
ΤΑ "BANNERS" ΜΑΣ: