"Οι περίλαμπροι Ναοί, οι εκπληκτικοί κοινωνικοπολιτικοί θεσμοί των Αθηνών και της Σπάρτης, τα θεϊκά αγάλματα, η παιδευτική Τραγωδία, η εξυψωτική Φιλοσοφία, ήσαν οι καρποί μίας μακράς συνειδησιακής διεργασίας που επετελέσθηκε στην προχριστιανική Ελλάδα. Όμως, ο απλός θαυμασμός, η βαριά νοσταλγία ή η διαλεκτική μόνον ενατένιση του λαμπρού παρελθόντος δεν oδηγούν παρά σε στείρα προγονολατρία. 

Αυτό που απορροφά το δικό μας ενδιαφέρον, είναι οι ρίζες των συλλήψεων που εδημιούργησαν το μεγαλείο του Ελληνικού Έθνους. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος που ο κάθε "πολίτης" ή "όμοιος" αντελαμβάνετο την Φύση και τον εαυτό του, μας ενδιαφέρουν τα συναισθήματα, τα όνειρα και οι προθέσεις που οδήγησαν στη μυθοπλασία, στην λογική σύλληψη του Κόσμου και στο μεγαλείο της φιλοσοφικής διανοήσεως. 

Το χθές έχει αξία μόνο αν μπορεί να αναζωπυρώνει και να αναθρέφει το παρόν, προετοιμάζοντας ταυτοχρόνως και το μέλλον. Διαφορετικά, το βάρος του εντείνει απλώς την αίσθηση της κακομοιριάς στην οποία οδηγεί η αναπόφευκτή του σύγκριση με την σημερινή, αποκτηνωτική και άθλια κοινωνία.

Δεν είμαστε ιδεόπληκτοι προγονολάτρες, ούτε ονειροπαρμένοι οραματιστές ενός κόσμου που πέρασε και χάθηκε για πάντα. Όποιος πιστεύει και αναζωογονεί την σκέψη και την έρευνα, παύει να αργολιώνει στην ανάμνηση. Απλώς ενδυναμώνεται, προετοιμάζεται και στοχεύει.."

Το περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ κυκλοφορεί σε διμηνιαία βάση από το 1991, φέρνοντας στη νεοελληνική πραγματικότητα την εσκεμμένα "ξεχασμένη" φωνή των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, 

τον μοναδικό εκείνο και αξεπέραστο λόγο που οδήγησε κάποτε τον Άνθρωπο στα ύπατα επίπεδα της πνευματικότητος και της Αρετής, 

τον ίδιο εκείνο λόγο που όταν αναγεννήθηκε πριν από λίγους αιώνες, ελευθέρωσε την ανθρωπότητα από την αμάθεια, την δεισιδαιμονία, τη θρησκοπληξία και τη βαρβαρότητα του χριστιανικού Μεσαίωνος,

τον ίδιο εκείνο λόγο που μόνο αυτός σήμερα εγγυάται την αυτογνωσία, την ελευθεροπρέπεια και την εξέλιξη του Ανθρώπου πάνω και έξω από τους μαζικοποιητικούς και δουλοποιητικούς μηχανισμούς, τους οποίους όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά ελάχιστοι τολμούν να κατονομάσουν.

Το περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ, το πρώτο εν Ελλάδι περιοδικό που ανοικτά υπερασπίσθηκε, και εξακολουθεί με την ίδια ένταση να υπερασπίζεται, την κοσμοαντίληψη, τις θεωρήσεις, το έθος, την Θρησκεία , την Φιλοσοφία του πραγματικού Ελληνικού Έθνους, συνεχίζει μία δύσκολη πορεία μέσα σε ένα νεοελληνικό περιβάλλον ιδιαιτέρως εχθρικό για τα όσα εκπροσωπεί ο πραγματικός, δηλαδή ο προχριστιανικός, Ελληνισμός. Την δύναμη για αυτή την δύσκολη πορεία, το ΔΙΙΠΕΤΕΣ την αντλεί από την καθοδήγηση από τις ψυχές των προγόνων μας και των εθνικών μας Θεών, από την ενατένιση των συμβόλων μας, των αγαλμάτων μας, και από τη μελέτη της εθνικής μας φιλοσοφικής καταθέσεως. Υπό αυτή την γωνία, το ΔΙΙΠΕΤΕΣ γίνεται όχι απλώς έντυπη έκδοση, αλλά και κατάθεση ψυχής και κάλεσμα. Κάλεσμα για αλλαγή συνειδήσεων, για λεβέντικη πόρευση, για καθημερινό βίο σύμφωνα με τα υψηλά προτάγματα της Εθνικής μας Παραδόσεως και Βιοθεωρίας. Σας καλούμε σε συστράτευση, συμπόρευση και συντροφή της αμβροσίας των ευκλεών προγόνων.
 
 
 
 


Αγγίξτε το Ιερό Πυρ και ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ
Touch the Holy Flame and ENTER

ΤΟ ΔΙΙΠΕΤΕΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.diipetes.gr
ΑΠΟ 26.11."2001" Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
 


DIIPETES HAS NOW ITS OWN DOMAIN AT:
www.diipetes.gr
THE PRESENT WEBPAGE STOPPED TO BE UPDATED ON 26.11."2001"